Simpel Fit!

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas, zodat het nuttigen van gezonde voeding en bewegen worden bevorderd en de prevalentie van overgewicht en obesitas wordt verminderd. Cursisten ervaren meer kennis, bewustzijn en een betere attitude ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen. Zij ervaren steun bij elkaar bij het aanpassen van hun eigen voedings- en beweeggedrag en dat van hun kinderen.

Beschrijving

De cursus Simpel Fit! is een cursus over opvoeding, voeding en bewegen en is gericht op Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas. De cursus wordt gegeven aan de moeders omdat zij binnen de Turkse gemeenschap een grote invloed hebben op het gedrag van hun (jonge) kinderen.

Uitgevoerd door

Zorg- en welzijnsorganisaties

Betrokken partners

Jeugdgezondheidszorg (als verwijzer), lokale sleutelpersonen of organisaties van de doelgroep (zoals een moskee of vereniging), aanbieders lokaal sport- en beweegaanbod, supermarkten in de buurt

Specifiek gericht op

Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar

Ook geschikt voor

Gezinnen met lage SES

Duur en intensiteit

Cursus van 7 groepsbijeenkomsten, waarvan een half uur wordt bewogen, een bijeenkomst 'sport en spel' en een gezinsbijeenkomst met vaders

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (inclusief kennis van de Turkse taal en cultuur en volgen van train-de-trainer cursus Simpel Fit!)
  • Regelen van contacten met aanbieders sport- en beweegaanbod en supermarkt
  • Gebruik geschikte materialen en locatie

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Noord- en Oost-Gelderland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM