Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen

Opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het door ouders verwerven van de benodigde specifieke communicatievaardigheden voor de opvoeding van hun kind. Ouder(s) en kind(eren) hebben een gezonde onderlinge relatie. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen van het kind vergroot, veilige hechting bevorderd en gedragsproblemen voorkomen. De contacten tussen ouder en kind zijn ontspannen en positief.

Beschrijving

De Gordon-curus 'Effectief omgaan met kinderen' is een preventieve oudercursus voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 2 en 12 jaar met als doel de benodigde, specifieke communicatievaardigheden voor de opvoeding van hun kind te verwerven.

Uitgevoerd door

Instelling voor jeugd en gezin

Ook geschikt voor

Ouders die problemen ervaren in de ouder-kindrelatie

Duur en intensiteit

Groepstraining met ouders van tien wekelijkse bijeenkomsten van drie uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen opleiding via licentiehouder Stichting NET)
  • Overzicht randvoorwaarden is opgenomen in de handleiding van de training en komt aan de orde in de opleiding (zoals werving, indeling ruimte, didactische voorbereiding en het omgaan met groepsprocessen)

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting NET (Nederlands Effectiviteits Trainingen)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM