FitGaaf!

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Kennis en inzicht geven aan kinderen en ouders/verzorgers in wat er dagelijks minimaal nodig is om gezond te eten en bewegen en het aanleren van structuur in dagelijks gezond eet-, drink en beweeggedrag. Na vier weken is consolidatie danwel verbetering van de eigen ervaren fitheid en emotioneel welbevinden van het kind zichtbaar.

Beschrijving

Met FitGaaf! leren kinderen structuur en routine in dagelijks gezond eet-, drink en beweeggedrag aan in de thuissituatie. Tegelijkertijd biedt het inzicht in de eigen prestaties op het gebied van gezond eten, drinken en bewegen. De bij FitGaaf! ingezette stickers zijn daarnaast een vorm van motivatie en positieve bekrachtiging om waar nodig gezonder te eten, drinken en meer te bewegen.

Uitgevoerd door

Buursportcoach of sportmakelaar, basisscholen, kinderopvang

Betrokken partners

Ouders, basisscholen, kinderopvang

Duur en intensiteit

Duur van vier weken met inzet van kalender en stickers voor elke gezonde actie die het kind dagelijks dient uit te voeren

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Enthousiasme en betrokkenheid van ouders, leerkrachten, betrokken buursportcoach of combinatiefunctionaris en sociale omgeving van het kind
  • Eenvoudig thuis uit te voeren, informatieverlening, aanvullende begeleiding en evaluatie vindt plaats op basisscholen of kinderdagverblijven en via een ondersteunend handboek en de website

Deze interventie wordt verzorgd door FitGaaf

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM