Gewichtige Gezinnen Mini

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en opvoeding. Meer kinderen tussen twee en vier jaar hebben een gezond gewicht, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht voor de gezondheid.

Beschrijving

Gewichtige gezinnen mini is een interventie die zich richt op kinderen van twee tot vier jaar met (een risico op) overgewicht of obesitas en hun ouders of verzorgers. Het doel van de interventie is om een gedragsverandering bij de ouders en het kind te bewerkstelligen op het gebied van voeding, beweging en opvoeding.

Uitgevoerd door

Avant Sanare of andere instellingen na gevolgde train-de-trainer opleiding

Betrokken partners

Lokale partners, zoals jeugdgezondheidszorg en beweeg- en opvoedingsdeskundigen

Specifiek gericht op

Kinderen van twee tot vier jaar met (een risico op) overgewicht en/of obesitas

Ook geschikt voor

Kinderen van ouders met overgewicht, kinderen uit gezinnen met lage inkomens, kinderen met een niet-westerse migratie achtergrond

Duur en intensiteit

Doorlooptijd van zes maanden met zes groepsbijeenkomsten voor ouders, twee kookworkshops voor ouders, zes beweegbijeenkomsten voor ouders en kinderen en drie huisbezoeken voor ouders en kinderen

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (inclusief verplichte training bij Avant Sanare)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes, locatie en apparatuur
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Deelname van vijf tot tien gezinnen per keer

Deze interventie wordt verzorgd door Avant Sanare

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM