Beweegkriebels

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Kinderen van 0-4 jaar gaan meer bewegen doordat ze binnen de kinderopvang gebruik maken van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod. Professionals binnen de kinderopvang bieden kinderen een omgeving die bewegen stimuleert.

Beschrijving

Met Beweegkriebels worden baby's, dreumesen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. De interventie kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Uitgevoerd door

Kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschool

Betrokken partners

Huis voor Beweging (train de trainer), JGZ, provinciale sportraden, opleidingsinstituten, gemeenten

Duur en intensiteit

Programma met elke dag activiteiten van een uur, informatiedeling met ouders door middel van een ouderbijeenkomst

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen van training Beweegkriebels inclusief certificering)
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Huis voor Beweging

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM