Hou je mond gezond

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van een gezonde mond, het creëren van eigen invloed op (mond)gezondheid en het stimuleren van tandartsbezoek. Kinderen hebben kennis gemaakt met de belangrijkste onderwerpen rond het thema mondgezondheid en hebben geleerd waarom een bezoek aan de tandarts/mondhygiënist belangrijk is. Er is bewustwording gecreëerd van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Leerlingen krijgen inzicht in het belang van goede mondverzorging om gaatjes en tanderosie te voorkomen.

Beschrijving

Bij Hou je mond gezond staat het bezoek aan een mondzorgverlener aan de kinderopvang of klas centraal. Kinderen maken kennis met mondgezondheid en krijgen inzicht in het belang van een goede mondverzorging.

Uitgevoerd door

Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs

Betrokken partners

Mondzorgverleners

Duur en intensiteit

Lesproject in de kinderopvang en het onderwijs inclusief bezoek van een mondzorgverlener aan de groep of een kennismakingsbezoek van de groep aan een mondzorgpraktijk

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik van de beschikbare lesmaterialen (zie www.houjemondgezond.nl)
  • Inzet en betrokkenheid van mondzorgverleners

Deze interventie wordt verzorgd door Ivoren Kruis

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM