Nijntje Beweegdiploma

Gezondheid, lichamelijke ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Kinderen vanaf 2 jaar veel en gevarieerd laten bewegen zodat ze hun lichaam goed leren gebruiken en ze de belangrijkste spiergroepen ontwikkelen. Tenminste 90% van de deelnemende kinderen ervaren plezier in bewegen tijdens het programma en krijgen zelfvertrouwen in het bewegen. Het risico op overgewicht wordt daarnaast verkleind.

Beschrijving

Via het Nijntje Beweegdiploma krijgt het kind alle ruimte om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De KNGU biedt lokale aanbieders die bij willen dragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen het Nijntje Beweegdiploma: een veilig en verantwoord lesprogramma.

Uitgevoerd door

KNGU gymclub

Betrokken partners

Sportclub, kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, zelfstandig ondernemers

Duur en intensiteit

Beweegdiploma lessen

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik geschikte materialen op locatie (zie handleiding materialenlijst)
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen van verplichte bijscholing Beweegdiploma)
  • Minimale samenwerking tussen de lokale aanbieder en sport/gymclub, kinderopvang, peuterspeelzaal en/of basisschool Optioneel samenwerking met zorgpartijen (zoals huisarts, fysiotherapeut, GGD, consultatiebureau) en gemeentelijke instellingen.
  • (Aanvragen) keurmerk KNGU

Deze interventie wordt verzorgd door Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM