Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het uiteindelijke doel van K-VHT is om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen en probleemgedrag te voorkomen of te verminderen. Om dit te bereiken richt K-VHT zich primair op de kwaliteit van de ouder-kindinteractie door versterking van de ouderlijke responsieve sensitiviteit.

Beschrijving

K-VHT is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij oudersdie spanning ervaren in de opvoeding van hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Centraal in de methodiek staat het met de ouders bekijken en bespreken van korte video-opnames van de 'alledaagse omgang' thuis, waarbij de focus ligt op initiatieven van het kind en het contact tussen ouders en kind.

Uitgevoerd door

Gecertificeerde videohometrainer van GGD-en, JGZ-organisaties en jeugdhulpaanbieders die aangesloten zijn bij AIT

Betrokken partners

AIT als 'moederorganisatie' van de interventie

Specifiek gericht op

Ouders met opvoedingsspanning en lichte opvoedvragen

Duur en intensiteit

Maximaal acht huisbezoeken met behulp van drie korte video-opnames en drie reviews

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Aansluiting bij AIT (gecertificeerd)
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Gebruik geschikte materialen, locatie en appartatuur
  • Minimaal aantal te begeleiden gezinnen
  • Goede inbedding in eigen organisatie

Deze interventie wordt verzorgd door AIT

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut