MeMoSa (Mentormoeders bij huiselijk geweld)

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het terugdringen van partnergeweld bij moeders of vrouwen die zwanger zijn. Er is een afname van huiselijk geweld/partnergeweld, het sociale netwerk van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is uitgebreid en de psychische gezondheid van de vrouwen is verbeterd. Moeder is zich bewust van het effect van partnergeweld op de kinderen en accepteert (professionele) hulp voor zichzelf en haar kind(eren).

Beschrijving

Mentormoeders coachen vrouwen die zwanger zijn of moeder die de zorg hebben over thuiswonende kinderen en waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld. Het gaat om vrouwen voor wie de drempel naar professionele hulpverlening te hoog is en die vaak in een isolement leven. De mentormoeder is een semi-vrijwilliger met minimaal een mbo-opleiding in de zorg.

Uitgevoerd door

Instellingen eerstelijnsgezondheidszorg (van waaruit de mentormoeder gepositioneerd is).

Betrokken partners

Huisarts, verloskundige, jeugdarts, CJG

Specifiek gericht op

Vrouwen die zwanger zijn of moeder, die de zorg hebben over thuiswonende kinderen en waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld, vaak in isolement levend met een hoge drempel naar hulpverlening.

Duur en intensiteit

Wekelijkse coaching van moeders door mentormoeder gedurende vier maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Mentormoeders zijn zelf moeder, hebben minimaal een mbo-opleiding, volgen de verplichte training en worden goed begeleid door de mentorcoördinator
  • Huisartsen als verwijzer trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van partnergeweld en de sociale kaart van de hulpverlening, zij moeten in staat zijn geweld en partnergeweld te signaleren

Deze interventie wordt verzorgd door UMC St Radboud Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde / Vrouwenstudies

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie