Nu niet Zwanger

Psychische gezondheid en ggz, gezondheid, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. Kwetsbare (potentiële) ouders nemen de regie over hun kinderwens. Er is bewustwording onder hulpverleners dat het structureel bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie een normaal onderdeel is van de zorg voor kwetsbare (potentiële) ouders. De doelgroep zelf en hulpverleners beschikken over kennis over anticonceptie.

Beschrijving

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders in het nemen van de regie over hun kinderwens door het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het programma sluit aan bij hun leefwereld en kijkt samen naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Zo kunnen ongeplande ongewenste zwangerschappen worden voorkomen. Eerste resultaten van het programma laten zien dat 80% van de deelnemers ervoor kiest om bewust hun kinderwens uit te stellen door vrijwillig over te gaan op adequate anticonceptie.

Uitgevoerd door

Hulpverlening (vaak al in contact met doelgroep vanuit een lopend traject)

Specifiek gericht op

(Potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid door een combinatie van psychiatrische problemen, verslaving, dakloosheid, schulden, een verstandelijke beperking, problemen met loverboys of illegaliteit.

Duur en intensiteit

Landelijk programma dat regionaal wordt uitgerold onder regie van GGD GHOR Nederland

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Intensieve samenwerking tussen hulpverleners ten behoeve van sluitend vangnet
  • Maatwerk kunnen bieden
  • Vrijwillig karakter als uitgangspunt

Deze interventie wordt verzorgd door GGD GHOR Nederland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de website van Nu Niet Zwanger