Taskforce Rookvrije start

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Ertoe bijdragen dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. Het aantal ouders dat stopt met roken en rookvrij blijft neemt toe.

Beschrijving

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals - van verloskundige tot jeugdarts - slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert de kennis van professionals en publiek.

Uitgevoerd door

Zorgprofessionals

Duur en intensiteit

De Taskforce heeft een toolkit samengesteld met diverse materialen ter ondersteuning bij het agenderen en bespreken van stoppen met roken (tools, e-learning, interventies) die via hun website worden aangeboden en vrij te gebruiken zijn.

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Geen randvoorwaarden: iedereen kan aanhaken.

Deze interventie wordt verzorgd door Taskforce Rookvrije Start

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de website van de Taskforce Rookvrije Start