Wat doe jij?....Wensen en grenzen in de liefde

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen door bij te dragen aan dat jongeren verantwoorde keuzes maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie.

Beschrijving

Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie die een onbedoelde zwangerschap wil voorkomen. In lessen op school wordt aandacht besteed aan kennis, attitude, inschatting van eigen gedrag, vaardigheden en opvattingen van de omgeving ten aanzien van seksuele interacties en anticonceptiegebruik en van (jong) ouderschap. Kracht van de interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan.

Uitgevoerd door

Hulpverleningsorganisatie met specialisme op het gebied van seksualiteit en (onbedoelde) zwangerschap en preventie

Betrokken partners

Scholen

Specifiek gericht op

Jongeren van 12-21 jaar in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, de bovenbouw van het vmbo en in het mbo

Duur en intensiteit

Vier tot zes wekelijkse lessen

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van de uitvoerend gastdocenten (o.a. volgen van driedaagse verplichte cursus)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Betrokkenheid docent/mentor/groepsleider en jongeren zelf (zij zijn tevens geïnformeerd over de komst van de gastdocent)
  • Inbedding in een breder kader van de school
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld

Deze interventie wordt verzorgd door Siriz

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM