Je lijf, je lief

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van relationeel en seksueel gezond gedrag bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks. Jongeren in het praktijkonderwijs maken minder vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag mee of oefenen dat zelf minder vaak uit.

Beschrijving

Het lesprogramma is bedoeld voor moeilijk lerende jongeren en jongeren met een lichte verstandelijke beperking uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar. Het programma besteeds uitgebreid aandacht aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en behandelt in vijf lessen de volgende thema's: beelden en verwachtingen van elkaar op basis van uiterlijke kenmerken, dubbele moraal die jongeren hanteren, het aangeven van grenzen en het grenzen herkennen bij elkaar en omgaan met groepsdruk.

Uitgevoerd door

Mentoren of docenten Gezondheidszorg en Welzijn op praktijkscholen

Specifiek gericht op

Moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 80) uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar

Duur en intensiteit

Lesprogramma van vijf lessen

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude docenten (bij voorkeur volgen van docententraining)
  • Structurele inbedding van het lespakket en opname daarvan in het curriculum
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Betrokkenheid en toestemming van de schooldirectie
  • Vertrouwenspersoon is op de hoogte en veiligheidsafspraken worden iedere les herhaald, zodat jongeren zich veilig genoeg voelen om open aan de lessen deel te nemen

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Amsterdam & Movisie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie