Samen misbruik de baas

Gezondheid, seksuele ontwikkeling, (huiselijk) geweld en kindermishandeling, (licht) verstandelijke beperking

Doel en verwacht resultaat

Vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik met een verstandelijke beperking ervaren minder problemen ten gevolge van het seksueel misbruik dat zij hebben meegemaakt. Kennis van en inzicht in seksueel misbruik en de negatieve gevolgen ervan zijn toegenomen en disfunctionele gedachten over zichzelf, schuld, schaamte en bedreigingen zijn afgenomen. Positieve gevoelens over zichzelf en verbondenheid met anderen leiden tot meer gevoelens van regie over het eigen leven.

Beschrijving

De methode richt zich op vrouwen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Binnen een lotgenotengroep krijgen de deelneemsters inzicht in de gevolgen van seksueel misbruik en gaan ze aan de slag met schuld- en schaamtegevoelens.

Uitgevoerd door

De ontwikkelaar ASVZ en organisaties die de training hebben gevolgd (onder andere MEE en Prisma)

Betrokken partners

Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Specifiek gericht op

Vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik met een (lichte of matige) verstandelijke beperking vanaf 18 jaar

Duur en intensiteit

Negen bijeenkomsten van twee en een half uur met na drie maanden een terugkomdag

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen van training Samen misbruik de baas)
  • Aanwezigheid van secretariële ondersteuning (bijvoorbeeld voor correspondentie met de deelneemsters)
  • Wegnemen van eventuele praktische belemmeringen voor deelneemsters om deel te nemen (bijvoorbeeld vervoer en afwezigheid op werk)
  • Direct betrokkenen uit de leefomgeving van de deelneemster (ouders, begeleiders, teamleider, etc.) zijn op de hoogte van de interventie en van de achterliggende theorie en zorgen voor aanwezigheid van een vertrouwenspersoon rondom sessies en voor vervoer van de deelneemster van en naar sessies

Deze interventie wordt verzorgd door ASVZ

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie