Lang leve de liefde - mbo

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.

Beschrijving

Lang Leve de Liefde - mbo is een lesprogramma voor het geven van seksuele en relationele vorming aan jongeren en is afgestemd op de ervaring en het denkniveau van leerlingen in het mbo.

Uitgevoerd door

Mbo-docenten

Specifiek gericht op

Mbo-studenten

Duur en intensiteit

20 lessen, vijf workshops en een overzicht met los beeldmateriaal; losse lessen zijn ook mogelijk

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Voor de uitvoering van de lessen is draagvlak binnen de opleiding wenselijk, maar niet perse noodzakelijk. Het lespakket is namelijk gratis toegankelijk via de website en is dus ook voor een individuele docent kosteloos te gebruiken. Er is geen abonnement noodzakelijk.
  • Uitvoeren van alle 20 lessen waar voldoende tijd voor beschikbaar is (minder lessen in curriculum betekent alleen behalen van enkele subdoelen)
  • Afstemming met zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker voor eventuele nazorg
  • Rustige ruimte met toegang tot digibord/beamer en internet

Deze interventie wordt verzorgd door SOA Aids Nederland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM