Begrijp me goed

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het verbeteren van de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij jongeren. De interventie heeft een bijdrage geleverd aan de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarmee aan prettigere en gelijkwaardigere (seksuele) relaties tussen jongeren.

Beschrijving

Begrijp me goed' richt zich op de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij lager opgeleide jongeren van 14 tot 18 jaar. Beeldfragmenten over miscommunicatie tussen jongeren op relationeel en seksueel gebied worden via interactieve, activerende werkvormen in de groep besproken.

Uitgevoerd door

School of jongerenwerk

Specifiek gericht op

Laag opgeleide jongeren van 14-18 jaar in vmbo en mbo

Duur en intensiteit

Groepsbijeenkomsten waarin een dvd met vijf beeldfragmenten aan bod komt

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Goede aansluiting van de begeleider met de groep (onder andere bekendheid met de groep, creëren van een open en veilige sfeer, affiniteit met het in gesprek gaan met jongeren over dit thema, zorgen voor maximale groepsgrootte van 15 tot 20 jongeren)
  • Onderdeel uit laten maken van het instellingsbeleid van de school of welzijnsorganisatie, inbedding in breder beleid ten aanzien van seksuele en relationele vorming

Deze interventie wordt verzorgd door Rutgers

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM