Make a move

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC. Jongens vertonen binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en positief gedrag, passend bij hun leeftijd en omstandigheden.

Beschrijving

Make a move is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 17 jaar. Het programma is ontwikkeld voor jongens die specifieke zorg en aandacht nodig hebben voor een gezonde seksuele ontwikkeling om problemen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, in de toekomst te verkleinen.

Uitgevoerd door

Instellingen voor jeugd en opvoedhulp (residentieel of ambulant), onderwijs of jongerenwerk

Specifiek gericht op

Laagopgeleide jongens van 12-17 jaar met IQ vanaf 80

Duur en intensiteit

Acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen training 'Make a Move')
  • Voldoende draagvlak en motivatie onder de professionals die het gaan uitvoeren
  • Beschikbaarheid van geschikte ruimte(n)
  • Inbedding en implementatie van het programma in het beleid op seksualiteit van de instelling/organisatie
  • Creëren van draagvlak en motivatie van relevante derden (zoals gemeenten)

Deze interventie wordt verzorgd door Rutgers

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM