Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Ouders kunnen emotionele instemming geven aan hun kind om te mogen opgroeien in een pleeggezin. De kans op loyaliteitsproblemen bij het kind is minder groot dan vóór de begeleiding.

Beschrijving

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is bedoeld voor ouders van wie een kind langdurig uit huis geplaatst is bij een pleeggezin. Gedurende een jaar ondersteunen pleegzorgbegeleiders de ouders bij het proces om emotionele intstemming te kunnen geven aan het feit dat hun kind opgroeit in een pleeggezin.

Uitgevoerd door

Pleegzorgaanbieders

Betrokken partners

Pleegouders

Specifiek gericht op

Ouders bij wie de beslissing is genomen dat hun kind gaat opgroeien in een pleeggezin, de zogenaamde opvoedingsvariant van pleegzorg

Duur en intensiteit

Huisbezoeken en telefonische contacten gedurende een jaar, als aanvullende module bovenop de reguliere pleegzorgbegeleiding

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van de uitvoerend pleegzorgbegeleiders
  • Om de drie maanden evalueren van de doelen met betrekking tot de ouderbegeleiding onder verantwoordelijkheid van de pleegzorgbegeleider samen met de ouder en/of eventueel andere belangrijke betrokkenen voor de ouder.
  • HKZ-registratie van pleegzorgaanbieder
  • Gebruik maken van een binnen de instelling ontwikkeld geautomatiseerd cliëntregistratieprogramma voor het rapporteren en registreren van de hulp en het invullen van de voor de module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' ontwikkelde vragenlijsten (verwerking in het programma BergOp).

Deze interventie wordt verzorgd door De Rading

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut