VoorZorg

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden, gezondheid, lage SES, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Met VoorZorg worden de zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten voor moeder en kind verbeterd, worden zware opvoedingsproblemen voorkomen danwel teruggedrongen, zijn de gezondheids- en ontwikkelkansen van het kind verbeterd en is de persoonlijke ontwikkeling van de moeder versterkt zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Beschrijving

VoorZorg is een programma voor zeer kwetsbare zwangeren die weinig opleiding hebben genoten en die te maken hebben met een cumulatie van risico's. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning via een intensief schema van huisbezoeken bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

Uitgevoerd door

VoorZorgverpleegkundigen in dienst van een JGZ-organisatie

Betrokken partners

Sociale netwerk van de moeder, geboortezorg, wijkteam

Specifiek gericht op

Moeders met een opeenstapeling van risicofactoren (hoog-risico zwangeren)

Duur en intensiteit

Gemiddeld twee huisbezoeken per maand tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Naleven van de in de licentie beschreven afspraken
  • Beschikbaarheid financiële middelen vanuit financiers om de interventie uit te voeren
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door NCJ

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM