Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het verminderen van gedragsproblemen en het voor het eerst of opnieuw opbouwen van een gehechtheidsrelatie. Het kind laat nieuw gewenst gedrag zien en laat geen zelfverwondend gedrag en agressie naar anderen zien, het kind zoekt troost en hulp bij dagelijkse begeleider of ouder tijdens momenten van stress of ongemak en het kind onderneemt activiteiten waarvan hij/zij geniet en waardoor hij/zij zich verder kan ontplooien.

Beschrijving

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een psychotherapeutische interventie voor kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids- en gedragsproblemen waarbij eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding en leefsituaties niet effectief waren. Het programma bestaat uit het opbouwen van een gehechtheidsrelatie, gedragstherapie en generalisatie naar de dagelijkse omgeving.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Specifiek gericht op

Kinderen met meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids- en gedragsproblemen waarbij eerdere interventies niet effectief waren.

Ook geschikt voor

Kinderen met meervoudige problematiek

Duur en intensiteit

Behandeling van drie uur per week met maximale duur van 1 jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (afronding RINO cursus 'Basiscursus Gehechtheidstherapie' en daarop volgende praktijkcursus)

Deze interventie wordt verzorgd door Bartimeus

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut