Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg

Psychische gezondheid en ggz, gezondheid, opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het bewerkstelligen dat de ouders zorgen over de ontwikkeling van kinderen gaan onderschrijven ('gedeelde zorg') en ontvankelijk worden voor ondersteuning of hulp van hun sociale netwerk en de instellingen die de gewenste hulp of ondersteuning kunnen bieden. De interventie beoogt dat zij daadwerkelijk en in samenhang hulp gaan bieden.

Beschrijving

Bemoeizorg wordt ingezet als er via reguliere JGZ-contacten geen werkbaar contact is met het gezin en/of ketenpartners signalen over een gezin hebben ontvangen. Kenmerkend is de actieve, outreachende werkwijze gericht op het bereiken van overeenstemming over een hulpvraag, het opstellen van een gezinsplan en toeleiding naar zorg op maat, met ondersteuning vanuit het sociale netwerk van het gezin.

Uitgevoerd door

JGZ-professionals

Betrokken partners

Sociale netwerk, instellingen die hulp en ondersteuning bieden die het gezin nodig heeft

Specifiek gericht op

Multiprobleemgezinnen, ouders met sociaal-economische problemen en/of psychosociale problemen

Duur en intensiteit

Gemiddeld 5 huisbezoeken in een periode van 6 maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Goede positionering binnen JGZ en binnen het brede zorgaanbod
  • Beleid op instroom van gezinnen
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door GGD West-Brabant

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM