Instapje

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het vergroten van de onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties door de kwaliteit van interactie tussen ouder en kind te verbeteren. De onderwijskansen van het kind zijn vergroot, de interactie tussen ouder en kind is verbeterd.

Beschrijving

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprorgramma waarbij ouders wekelijks een huisbezoek krijgen van een Instapje-medewerker die - bij voorkeur- afkomstig is uit dezelfde etnische groep en dezelfde taal spreekt als de ouders. De ouders leren aan de hand van vuistregels voor interactie en concrete spelactiviteiten hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Uitgevoerd door

Professionals van welzijnsorganisaties, Centra voor Jeugd en Gezin of Ouder Kind Centra

Ook geschikt voor

Laagopgeleide ouders; kinderen uit achterstandssituaties

Duur en intensiteit

Wekelijkse huisbezoeken gedurende 26 weken

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Randvoorwaarden staan beschreven in de notitie 'Notitie implementatie Instapje' op www.stapprogramma.nl

Deze interventie wordt verzorgd door Nederlands Jeugdinstituut (Nji)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut