Lekker Fit! Kinderdagverblijf

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het realiseren van een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging van kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf.

Beschrijving

Lekker Fit! Kinderdagverblijf wil een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging realiseren bij kinderen tot 4 jaar op het kinderdagverblijf. Gedurende een jaar oefenen de pedagogisch medewerkers met het aanbieden van meer gezonde voeding, minder ongezonde voeding en meer gestructureerde beweegactiviteiten.

Uitgevoerd door

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang

Betrokken partners

Locatiemanager kinderopvang, beweegcoach, voedingscoach

Duur en intensiteit

1-jarig centrumgericht programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Directie Sport & Cultuur Gemeente Rotterdam

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM