NIKA

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen of verminderen van psychische problemen en gedragsproblemen bij het kind (op latere leeftijd) als gevolg van gedesorganiseerde hechting door het elimineren danwel verminderen van verstorend opvoedgedrag en het aanleren van sensitief opvoedgedrag. De ouder interpreteert de signalen van het kind adequaat en reageert hier direct en passend op.

Beschrijving

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd.

Uitgevoerd door

Professionals van jeugdhulpaanbieder (vrijwillig en gedwongen kader)

Specifiek gericht op

Kinderen die een verhoogd risico lopen op gedeorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag.

Duur en intensiteit

Vijf sessies met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Een goede structuur voor ketenzorg
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door De Jeugdzorgacademie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut