Peuterplein en Kleuterplein

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Er voor zorgen dat kinderen zonder achterstand aan het basisonderwijs beginnen en geen onderwijsachterstand hebben op het gebied van taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Beschrijving

Peuterplein en Kleuterplein is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 - 6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Uitgevoerd door

Kindcentra en basisonderwijs

Specifiek gericht op

Achterstandskinderen van 2-4 jaar

Duur en intensiteit

Integraal centrumgericht programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Groepsgrootte van maximaal 15 kinderen (Peuterplein), de kleine groep mag niet groter zijn dan 4 kinderen.
  • Bij voorkeur is er sprake van dubbele bezetting op de groepen
  • Bij voorkeur het volgen van het programma voor minimaal vier dagdelen in de week

Deze interventie wordt verzorgd door Uitgeverij Marlmberg

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut