Uk & Puk

Gezondheid, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Zorgen dat kinderen zonder achterstand aan de basisschool beginnen en geen onderwijsachterstand oplopen.

Beschrijving

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Uitgevoerd door

Kinderopvang

Specifiek gericht op

Achterstandskinderen in kindercentra

Ook geschikt voor

Alle kinderen in de kindcentra

Duur en intensiteit

Centrumgericht speels programma aan de hand van thematische activiteiten (per thema vier tot zes weken), bij Uk & Puk Thuis ook ouderbijeenkomsten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (inclusief vereiste certificering)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door CED-Groep

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut