Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Gezondheid, (licht) verstandelijke beperking, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking zijn zich bewust van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en hun eventuele kinderwens en beschikken over meer kennis over vrijen en voorbehoedsmiddelen. Daardoor kunnen zij gezondere vriendschaps- en verkeringsrelaties ontwikkelen.

Beschrijving

Cursus van elf groepsbijeenkomsten voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. De jongvolwassenen zijn zich door de cursus meer bewust van hun eigen wensen en behoeften als het gaat om vriendschap, verkering, vrijen en hun eventuele kinderwens en beschikken over meer kennis hierover.

Uitgevoerd door

Organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig wonen

Betrokken partners

Mensen in de directe omgeving van de jongvolwassene

Specifiek gericht op

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder

Duur en intensiteit

Elf groepsbijeenkomsten van twee uur aangevuld met thuiswerkopdrachten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Draagvlak bij mensen uit de directe omgeving van de cursist
  • Gebruik van geschikte materialen, locatie, ruimtes en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Aandacht voor samenstelling groep (evenwichtige verhouding mannen en vrouwen, kunnen lezen en schrijven als randvoorwaarde, veilige setting, 6 tot 12 deelnemers)

Deze interventie wordt verzorgd door MEE Oost

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie