Girls Talk+

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz, lichamelijke ontwikkeling, lage ses, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

De doelgroep van meiden relationeel en seksueel weerbaar maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico te lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Beschrijving

Girls' Talk+ is een groepscounselingsprogramma voor meisjes/jonge vrouwen die een verhoogde kans lopen op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen. Ze praten in groepsverband over hun ervaringen, gedragingen en risico's.

Uitgevoerd door

(Buurtgerichte) jeugdwelzijnswerk, de jeugdhulp, de residentiële jeugdhulpverlening en als buitenschoolse activiteit in een schoolse setting

Betrokken partners

Jeugdzorg, MEE, vmbo-scholen, welzijnsinstelling

Specifiek gericht op

Laagopgeleide meisjes/jonge vrouwen van 14 tot 21 jaar die (beginnend) seksueel actief, zeer beïnvloedbaar en niet seksueel weerbaar zijn

Ook geschikt voor

Allochtone Nederlanders, tienermoeders

Duur en intensiteit

Groepscounselingsprogramma (groep van 8 personen) met acht bijeenkomsten van anderhalf uur binnen twee maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Veilige setting en opbouwen van vertrouwensband tussen counselor en doelgroep
  • Seksespecifieke aanpak
  • Mogelijkheid tot doorverwijzing en nazorg als nodig
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Rutgers

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM