Een gezonde start

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Kinderen in de kinderopvang een gezonde en veilige omgeving bieden waar medewerkers zelf het gezonde voorbeeld geven. Bij de kinderen wordt gezond eet- en beweeggedrag bevorderd om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht.

Beschrijving

De scholing 'Een gezonde start' richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over voeding, beweging en opvoeding voor pedagogisch medewerkers in opleiding en voor pedagogisch medewerkers die al werkzaam zijn in de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Uitgevoerd door

Kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen

Betrokken partners

Jeugdgezondheidszorg, sportaanbieders

Duur en intensiteit

Tien bijeenkomsten van twee uur en een digitale leeromgeving

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen van train de trainer opleiding van Een Gezonde Start inclusief certificering)
  • Organisatorische randvoorwaarden op het centrum zelf (aanstellen enthousiaste coördinator, budget, ruimte om te bewegen, tijd voor beweegactiviteiten)
  • Contextuele randvoorwaarden (draagvlak bij uitvoerend professionals, mogelijke samenwerking met JGZ, sportbedrijf of school)

Deze interventie wordt verzorgd door Voedingscentrum

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM