Mind2Care - vragenlijst voor zwangere vrouwen

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Door de antwoorden op de vragen naar hoe het met de zwangere cliënt gaat - zowel lichamelijk als psychisch - wordt inzicht verkregen in wat nodig is aan begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. Bij elke zwangere vrouw zijn mogelijke problemen op persoonlijk, geestelijk of sociaal vlak in beeld, op een cliëntvriendelijke manier. Er wordt extra begeleiding en/of behandeling-op-maat aangeboden aan de cliënten die hiervoor in aanmerking komen.

Beschrijving

De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te vragen naar hoe het met de zwangere cliënt gaat, zowel lichamelijk als psychisch. Op basis van de antwoorden van de cliënt wordt - als het nodig is - een advies opgesteld over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap.

Uitgevoerd door

Erkende zorgverleners die actief zijn in de standaardzorg (verloskundige, huisarts, gynaecoloog, psychiater, kinderarts, hulpverlener) die contract hebben met Stichting Mind2Care

Betrokken partners

Stichting Mind2Care

Specifiek gericht op

Zwangere vrouwen

Duur en intensiteit

Web-based instrument voor screening en adequate toeleiding naar zorg in de regio. Het is een vragenlijst op basis waarvan - indien nodig - een advies wordt opgesteld voor begeleiding of behandeling-op-maat tijdens de zwangerschap.

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Erkend en contract met Stichting Mind2Care

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Mind2Care

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de website van Stichting Mind2Care