De VertrekTraining

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen dat jongeren (16-23 jaar) een gezond en realistisch toekomstperspectief hebben. De jongeren kunnen uiteindelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Beschrijving

De VertrekTraining is een individuele training waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De jongere doorloopt met een VertrekTrainer een traject waarin gewerkt wordt aan het uitstippelen van zijn toekomst, het zoeken naar onderdak, het regelen van inkomen, opleiding en/of werk, een passende vrijetijdsbesteding en het vinden van geschikte mensen om op terug te vallen.

Uitgevoerd door

Jeugdhulporganisaties, professionals van organisaties in het sociaal domein die met jongeren werken

Betrokken partners

Belangrijke personen in het netwerk van de jongere, aanmelders van de jongere (zoals Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdhulporganisaties en wijkteams)

Specifiek gericht op

Jongeren vanaf 16 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiele) hulp of pleegzorg en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk

Duur en intensiteit

Individuele training van tien weken met vier fasen (screening, start, voorbereiding en uitvoering, afsluiting)

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals en hun begeleiders (o.a. volgen van opleiding VertrekTraining)
  • Draagvlak voor de aanpak binnen en buiten de organisatie
  • afspraken met Van Montfoort ten aanzien van de begeleiding bij de invoering van het programma
  • gebruik geschikte materialen, locatie (begeleiding in de buurt van de woonplaats van de jongere) en apparatuur
  • Gebruik van geschikte materialen, locatie (begeleiding in de buurt van de woonplaats van de jongere) en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door VanMontfoort

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut