preSPARK

Opgroeien en opvoeden, gezondheid, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Ondersteunen van jeugdverpleegkundigen bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek. Er wordt een bijdrage geleverd aan effectieve vroege preventie voor een specifieke risicogroep van aanstaande ouders met een verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen.

Beschrijving

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek waarmee in dialoog besproken wordt over welke thema's aankomende ouders vragen/zorgen/problemen hebben, hoe belastend deze zijn en of er ondersteuning gezocht werd, en of deze effectief was. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de huidige zorgbehoefte door zowel ouder als jeugdverpleegkundige. Hieruit volgt gezamenlijke besluitvorming over het best passende vervolg met een onderbouwde risico inschatting. Er worden in overleg met de aanstaande ouders tot slot concrete afspraken gemaakt.

Uitgevoerd door

Jeugdgezondheidszorg

Betrokken partners

Verwijzers (verloskundige zorgverleners), gemeenten

Specifiek gericht op

Aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen

Duur en intensiteit

Tool voor prenataal huisbezoek

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Alle betrokken partijen en indirecte partijen hebben inzicht in de kwaliteit van de preSPARK en weten wat ze kunnen verwachten als de preSPARK ingezet wordt tijdens het prenatale contact

Deze interventie wordt verzorgd door TNO, UMCU & GGD Zeeland