Love & Sens(e)uality, liefdeslessen voor en door jongeren

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC waarbij onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen worden. Studenten van het ROC worden door deze interventie ondersteund in een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling.

Beschrijving

De focus van de interventie ligt op het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC om onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast staan informatievoorziening over adequate hulpverlening/zorg op het terrein van Seksuele Gezondheid centraal, zoals de website www.sense.info en de spreekuren Seksuele Gezondheid van de GGD. Het succes van het project is gefundeerd op de inzet van 'peereducatie': studenten van het ROC worden getraind om voorlichting te geven aan andere studenten van het ROC.

Uitgevoerd door

Studenten op het ROC

Specifiek gericht op

Studenten op het ROC

Duur en intensiteit

Docentenworkshop, lessenserie voor studenten waarin zij opgeleid worden tot peereducators en een eindopdracht voor deze studenten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van de uitvoerend docenten (die peereducators begeleiden) en uitvoerend ROC-studenten (o.a. volgen van training GGD door docenten)
  • Inzet van peereducatie (gelijken onderwijs), minimaal 10 studenten van het ROC geven voorlichting aan andere studenten van het ROC
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Er is draagvlak, inzet, betrokkenheid en inspraak van de GGD en de scholen.

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Noord- en Oost-Gelderland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM