Asja

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het beschermen van meisjes/jonge vrouwen tegen 'hun foute vrienden' en het loverboycircuit of criminele netwerk waarin ze zich bevonden, de meisjes/jonge vrouwen leeftijdsadequaat laten functioneren en het geven van een goede uitgangspositie. De meisjes/jonge vrouwen hebben een gezonde basis voor hun fysieke, sociaal-emotionele, psychische, cognitieve en seksuele ontwikkeling. Problemen, klachten en beperkingen die een leeftijdsadequate ontwikkeling in de weg staan, zijn opgelost en hanteerbaar.

Beschrijving

Asja is een sterk gestructureerd 7x24 uurs programma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie zijn terecht gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. Het programma is erop gericht de deelneemsters afstand te laten nemen van dat verleden en een nieuw begin te maken.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde jeugdhulp

Specifiek gericht op

Meisjes/jonge vrouwen van 12-23 jaar die via loverboys in de prostitutie zijn terecht gekomen of die het risico lopen daarin te belanden.

Ook geschikt voor

Migranten

Duur en intensiteit

Gestructureerd 7x24 uursprogramma in een periode van 6 tot 12 maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Volgen van de noodzakelijke opleiding en ondersteuning bij implementatie voor het gecertificeerde programma
  • Uitvoering door een multidisciplinair team

Deze interventie wordt verzorgd door Fier

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut